คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์
นายชิตพงษ์ พ่วงสว่าง ส.25101/37 ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ นางสาว ศกลรัตน์ มั่นศาสตร์ จาก123/52251หมู่2 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000เปลียนเป็น 309/7 ซ.หน้าศูนย์เด็กเล็กอรัญญิิก ถ.ชัยบุรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
จากคุณ นายชิตพงษ์ พ่วงสว่าง ส.25101/37 21/09/2018 17:00:04
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 24/09/2018 11:14:49