คำถาม
ขาดส่งเงินสงเคราะห์กี่งวดค่ะ ถึงจะถูกถอนออกจากสมาชิกค่ะ
จากคุณ ฐิตาภา คำศิริ 21/09/2018 21:51:19
คำตอบ
ขาดส่งเกิน 3 เดือน ( 90 วัน ) จะถูกถอนสภาพชั่วคราว ,ขาดส่งเกิน 2 ปี จะถูกถอนสภาพถาวรค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 24/09/2018 11:28:51