คำถาม
ขอแก้ไขข้อมูลที่อยู่ สมาชิกเลขที่ ต205201/33
สมาชิก นางศรีไสว เขียวชอุ่ม เปลี่ยนที่อยู่จากเดิม เลขที่ 540 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี แก้ไขเป็น เลขที่ 83 ต.หน้าเมือง ต.เมือง จ.ปราจีนบุรี และผู้รับรับเงินสงเคราห์ ส.อ.ณรงค์ เขียวชอุ่ม ได้เสียชีวิตแล้ว ขอเปลี่ยน เป็น พ.ต.ณรงค์ศักดิ์ ณีวงษ์
จากคุณ พ.ต.ณรงค์ศักดิ์ ณีวงษ์ เลขสมาชิก ต267053/36 26/09/2018 21:16:42
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่าน มทบ.(ในพื้นที่) หรือมายื่นเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 20/11/2018 11:04:27