คำถาม
ขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ, ที่อยู่) ให้ถูกต้อง
เลขทะเบียนสมาชิก 5610011964 หน่วยต้นสังกัด นรด. _______________________________________________ 1. ขอแก้ไขชื่อให้ถูกต้อง จาก ชัยชนก เป็น ชันชนก (เปลี่ยน ย. เป็น น.) 2. ขอแก้ไขที่อยู่สำหรับติดต่อของสมาชิก และที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ให้ถูกต้อง จาก หมู่ 78 เป็น หมู่ 8 ______________________________________________ ขอบคุณครับ ส.ต. ชันชนก ดอกเมฆ 09 5912 7618
จากคุณ สิบตรี ชันชนก ดอกเมฆ (นรด.) 29/09/2018 10:54:09
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 04/10/2018 13:05:38