คำถาม
จะเปิดกรณีพิเศษสมัครสมาชิกที่อายุเกินเมื่อไหร่หรือคะ
ด้วยบุตรชายสอบติดทหารในปี 60 แต่ปีนั้นอายุดิฉันย่าง 61 จึงสมัครไม่ได้ แต่ทราบภายหลังเปลี่ยนกฎข้าราชการบรรจุใหม่ไม่เกิน 1 ปี สามารถให้บิดามารดาอายุเกิน 60 สมัครได้ แต่ปรากฏเมื่อมีประกาศออกมาบุตรชายบรรจุมาเกิน 1 ปีแล้ว จึงอยากทราบว่าจะมีสมัครกรณีพิเศษแบบนี้เมื่อไหร่คะ
จากคุณ นางกานดา ศุภพิพัฒน์ 03/10/2018 19:47:30
คำตอบ
ถ้าสมาชิกบรรจุเข้ารับราชการเกิน 1 ปี ก็นำมารดาสมัครไม่ได้แล้วค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 04/10/2018 13:13:33