คำถาม
ขอแก้ไข ว,ด.ป.เกิด ให้ถูกต้อง
เลขสามชิก ต 176688/32 นางทองม้วย มาสุขา เดิม 1 ม.ค.2487 เป็น 7 ธ.ค.2487 ท่ีอยู่ 56 หมู่ 1 ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น
จากคุณ จ.ส.อ.อภิเดช ศรีวันดี สมาชิกเลขที่ ต.129724/30 07/10/2018 16:27:11
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 10/10/2018 13:11:37