คำถาม
ขอแก้ไขท่ีอยู่
ขอแก้ไขที่อยู่เลขทะเบียนสมาชิก ต.269351/36 นางประไพรวัลย์ ศรีวันดี เดิม 121/71 หมู่ 5 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็น 170/8 หมู่14 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
จากคุณ จ.ส.อ.อภิเดช ศรีวันดี 7/10/18 16.50 น. 07/10/2018 16:51:27
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 10/10/2018 13:23:04