คำถาม
เงินฉุกเฉินฌาปนกิจ
เงินฉุกเฉินฌาปนกิจใช้ระยะเวลากี่วันค่ะ กว่าเงินจะออก ทำเรื่องไว้เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ของนางปรียารัฐ พุทธดิษร
จากคุณ นส.อมรรัตน์ พุทธดิษร 09/10/2018 10:30:00
คำตอบ
ไม่ทราบว่าสมาชิกได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุลหรือไม่คะ เพราะตรวจสอบจากข้อมูลไม่มีสมาชิก ชื่อ นางปรียารัฐ พุทธดิษร ค่ะ
ตอบโดย admin 10/10/2018 13:39:41