คำถาม
ขอแก้ไขที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์
ขอแก้ไขที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาชิก 5570004684 สมาชิก ส.อ. ศักรินทร์ ปานกุล ที่อยู่จากเดิม เลขที่ 5/78 ซอยหมู่บ้านนางรักไฟ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แก้ไขเป็น เลขที่ 5/78 ซอยหมู่บ้านทางรถไฟฝั่งตะวันตก ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
จากคุณ ส.อ.ศักรินทร์ ปานกุล 11/10/2018 15:44:14
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 17/10/2018 09:57:42