คำถาม
เงินทดลองจ่ายรอบแรกยังไม่ได้รับ
ต259279/35 นางปรียารัฐ พุทธดิษร ทำเรื่องไปตั้งแต่วันที่ 29 กย. 61 จะได้รับรอบแรกประมาณเมื่อไหร่ค่ะ (เกิน 30 วัน)
จากคุณ นส.อมรรัตน์ พุทธดิษร 07/11/2018 15:00:23
คำตอบ
ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงพัฒนาระบบการจ่ายเงินกับทางธนาคารอยู่ค่ะ เงินจะออกประมาณวันที่ 21 พ.ย.61 เมื่อเช็คออกทางเจ้าหน้าที่จะโทรไปแจ้งกับผู้รับเงินสงเคราะห์ ให้มารับเช็คค่ะ
ตอบโดย admin 16/11/2018 13:37:02