คำถาม
ค่าฉาปนกิจ
ผู้เสียชีวิตรับค่า ่า ฉาปนกิจเท่าไรกัฟ
จากคุณ พ.ท.สุชาติ 13/11/2018 15:50:23
คำตอบ
เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะไดัรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพประมาณ 200,000 บาทค่ะ
ตอบโดย admin 15/11/2018 11:16:55