คำถาม
การสมัครสมาชิกครอบครัว
อยากทราบว่าจะมีการเปิดการรับสมัครสมาคครอบครัว(ภรรยา) ที่อายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดเมื่อไหร่ครับ และจะทราบได้อย่างไรว่าจะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ครับ
จากคุณ ร.ท.บัญญัติ มูกขุนทด 15/11/2018 09:14:11
คำตอบ
รบกวนติดตามข่าวสาร ถ้ามีการเปิดรับสมัครกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี จะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ
ตอบโดย admin 15/11/2018 11:21:35