คำถาม
แก้ไขวันเดือนปีเกิด
นางสุทิน วงศ์ประสม หมายเลขทะเบียน ต162921/31 แก้ไขวันเดือนปีเกิดจากเดิม 1 มกราคม 2493 ขอแก้ไขเป็น 10 กันยายน 2491
จากคุณ หน่วย รร.จปร. 20/11/2018 09:36:04
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 20/11/2018 10:06:14