คำถาม
การรับเงิน ส่วนที่1
เงินส่วนที่ 1 200,000 บาทของนางบุญช่วย ยิ้มละมัย ได้ประมาณวันไหนครับ
จากคุณ ร.ต. ศุภชัย ยิ้มละมัย 22/11/2018 10:43:12
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้โอนเงินไปที่หน่วย มทบ.21 แล้วค่ะ เงินจะออกประมาณวันที่ 27 พ.ย.61 ผู้รับเงินสงเคราะห์โทรประสานได้ที่หน่วย มทบ.21 ค่ะ
ตอบโดย admin 23/11/2018 11:03:18