คำถาม
ตรวจสอบสถานภาพสมาชิก
ตรวจสอบสถานภาพสมาชิกไม่พบข้อมูลในระบบต้องดำเนินการอย่างไรต่อครับ
จากคุณ จ.ส.อ.วิรัตน์ ทองเกลี้ยง 03/01/2019 12:37:29
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ตรวจสอบข้อมูลของท่าน ท่านเป็นสมาชิกสถานภาพปกติค่ะ ให้ท่านตรวจสอบสถานภาพสมาชิกใหม่ โดยใส่หมายเลขทะเบียนสมาชิก ต69243/26 หรือใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 03/01/2019 14:09:30