คำถาม
ขอเปลี่ยนที่อยู่สำหรับติดต่อ 3 คนครับ
เรียน จนท.ครับ รบกวนแก้ไขที่อยู่ติดต่อ ดังนี้ครับ ทะเบียนสมาชิก ต85089/27 และ 5510005273 ขอแก้ที่อยู่เป็น (หมู่บ้านพลีโน่) 222/147 หมู่ 16 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ทะเบียนสมาชิก 5510005274 ขอแก้ที่อยู่เป็น 51/9 หมู่ 6 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 ทั้งนี้ ทั้ง 3 คน เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ซึ่งกันแะลกัน รบกวนช่วยแก้ไขข้อมูลของที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
จากคุณ คุณรุ่งโรจน์ จันทสาร 03/01/2019 16:06:40
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 08/01/2019 13:44:01