คำถาม
ขอให้แก้ไขข้อมูล
แก้ไข้ข้อมูลวันและเดือนเกิดผิด เดิม 1 มกราคม 2511 แก้เป็น 25 ธันวาคม 2511
จากคุณ จ.ส.อ.ไตรรงค์ จงเรียงกลาง สังกัด ช.พัน.5 พล.ร.5 06/01/2019 22:00:40
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 08/01/2019 13:46:29