คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ยศ
กระผม ส.อ.พงษ์สวัสดิ์ สรรพสอน หมายเลขประชาชน 1450700091011 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ยศ จากเดิม ส.ท. เปลี่ยนเป็น ส.อ.
จากคุณ ส.อ.พงษ์สวัสดิ์ สรรพสอน 08/01/2019 09:36:26
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 08/01/2019 13:54:13