คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลง ยศ และ ที่อยู่
ขอเปลี่ยนแปลงยศ จาก สิบโท เป็น สิบเอก ทวีวัฒน์ เมฆอากาศ ครับ และเลขที่บ้านจาก 168 เป็นเลขที่บ้าน 94 ครับ/และขอสอบถามว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์,ที่อยู่ผู้รับผลประโยชน์ ต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างครับ : จากสมาชิกหมายเลข 5560003255
จากคุณ สิบเอก ทวีวัฒน์ เมฆอากาศ หมายเลขสมาชิก 5560003255 09/01/2019 10:01:16
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 09/01/2019 13:27:22