คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงยศ และที่อยู่สมาชิก ยศของผู้รับผลประโยชน์
ร.ต.หญิง ปรารถนา ศุภลักษณ์ เป็น ร.อ.หญิง ที่อยู่เดิม 285/349 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็น 102/4 หมู่ 8 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ยศของผู้่รับเงินสงเคราะห์ จาก จ.ส.อ.ประชา ศุภลักษณ์ เป็น ร.ต.
จากคุณ ร.อ.หญิง ปรารถนา ศุภลักษณ์ 14/01/2019 15:26:30
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 15/01/2019 09:36:08