ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการกรณีบิดากำลังพลเสียชีวิต

พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการกรณีบิดากำลังพลเสียชีวิต ให้กับ น.ส. น้ำเพชร จันทร์เหลือง

พนง. กฌป.สก.ทบ. เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 63