ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 มาให้บริการตรวจกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไขมันในเลือด

พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

มาให้บริการตรวจ จนท.กฌป.สก.ทบ.กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไขมันในเลือด ครั้งที่ 2 วันที่ 24  ธ.ค. 63

และให้คำแนะนำในการปฎิบัติดูแลตนเองที่ถูกต้อง