ข่าวสารและกิจกรรม

เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ได้กรุณาประสาน ชุดฉีดพ้นฆ่าเชื้อโควิค 19 ดำเนินการ ณ กฌป.สก.ทบ.

พลตรี ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ได้กรุณาประสาน ชุดฉีดพ้นฆ่าเชื้อโควิค 19 จาก กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

เพื่อฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อ ภายในศาลาสวดอภิธรรมศพ  สำนักงานและบริเวณโดยรอบฌาปนสถานกองทัพบก เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63