ข่าวสารและกิจกรรม

เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ได้แจกจ่ายของขวัญวันเด็กให้กับบุตรกำลังพล กฌป.สก.ทบ

พลตรี ราชิต  อรุณรังษี  เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ได้มอบของขวัญวันเด็กให้กับบุตรกำลังพล กฌป.สก.ทบ

โดยมี พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นผู้รับมอบและแจกจ่าย