ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. และคณะร่วมมุทิตาจิต เจริญอายุวัฒนมงคล 93 ปี พระธรรมเมธาจารย์

พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. และคณะร่วมมุทิตาจิต เจริญอายุวัฒนมงคล 93 ปี

พระธรรมเมธาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดโสมนัสราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 64