ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้อำนวยการ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก มอบไข่และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้กำลังพล

วันที่ 12 ม.ค. 64  พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผู้อำนวยการ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก มอบไข่และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ให้กำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ