ข่าวสารและกิจกรรม

ทายาทติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ

พ.ท. เสทือน  นามสระ ติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์ ค่าจัดการศพ  ของ นางไปล่  กล่ำป่วน   สมาชิกประเภทสามัญ เอกสารครบถูกต้อง ดำเนินการเรียบร้อย