ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. เพิ่มมาตรการป้องกันโควิด 19 โดยการใช้เครื่องอบโอโซน

16 ก.พ.64 พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เพิ่มมาตรการป้องกันโควิด 19 โดยการใช้เครื่องอบโอโซน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในอากาศ

เพื่อให้ผู้มาใช้บริการมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น ณ ฌาปนสถานกองทัพบกวัดโสมนัสวิหาร