ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. บรรยายงานด้านฌาปนกิจ สงเคราะห์ ทบ. และตรวจเยี่ยมชุดรับสมัครปฎิบัติงาน ณ มทบ.21 จว.นครราชสีมา

วันที่ 19 ก.พ. 64  พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. บรรยายงานด้านฌาปนกิจ สงเคราะห์ ทบ. และตรวจเยี่ยมชุดรับสมัคร

ปฏิบัติหน้าที่  ณ มทบ.21 จว.นครราชสีมา