ข่าวสารและกิจกรรม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ

วันที่ 22 ก.พ. 64  เวลา 1700 พล.อ. ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ

พล.ท. ฉ.เฉลิม ศรีพันธุ์วงศ์ ณ ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร