ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล ณ มทบ.310 จว.ตาก

วันที่ 12 มี.ค.64 กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก

ณ มทบ.310 จว.ตาก โดยมี ร.อ. สัญญา ซื่อตรง เป็นหัวหน้าชุด