ข่าวสารและกิจกรรม

จก.สก.ทบ. เป็นประธานในการประชุม นขต.สก.ทบ.ประจำสัปดาห์

วันที่ 22 มี.ค. 64 เวลา 1000  พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานในการประชุม นขต.สก.ทบ.ประจำสัปดาห์ (สัญจร) ณ ห้องประชุมชั้น 6 สก.ทบ.