ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 20

วันที่ 24 มี.ค. 64 พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 20

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  ในการจัดกิจกรรม กองการฌาปนกิจ วัดโสมนัส จิตสดใส กายแข็งแรง ณ ศาลา 5 ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร