ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ. กฌป.สก.ทบ. กราบลาพระผู้ใหญ่ ณ วัดโสมนัสวิหาร เพื่อไปรับยศสูงขึ้น

วันที่ 26 มี.ค. 64 เวลา 0900 พ.อ. ธวัชชัย  ศิริปรุ ผอ. กฌป.สก.ทบ. กราบลาพระผู้ใหญ่ ณ วัดโสมนัสวิหาร เพื่อไปรับยศสูงขึ้น