ข่าวสารและกิจกรรม

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันที่ 31 มี.ค. 64 เวลา 1700 พล.อ. ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

และเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พล.ท. สนิทพันธุ์  เทภาสิต  ณ ศาลา 4 ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร