ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ. ได้นำกำลังพลเข้ารับชมพิธีรับส่งหน้าที่ จก.สก.ทบ.

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 กฌป.สก.ทบ. ได้นำกำลังพลเข้ารับชมพิธีรับส่งหน้าที่  จก.สก.ทบ.

และพบปะกำลังพล สก.ทบ. ณ ห้องอัมพรพิสิฏฐ์ กฌป.สก.ทบ. ผ่านระบบ VTC application ZOOM