ข่าวสารและกิจกรรม

กรมสวัสดิการทหารบก เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ

กรมสวัสดิการทหารบก เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ ส.อ.หญิง ภูลิตา  พงษ์พัฒน์  ณ ศาลา 4 ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร

โดยมี พล.ต. ธวัชชัย  ศิริปรุ เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. และมี พ.อ. สุดเขตต์  ชื่นภิรมย์  รอง จก.สก.ทบ. (2) ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 64