ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ

วันที่ 29 เม.ย. 64 เวลา 1800 พ.อ.เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ ส.อ.หญิง ภูลิตา พงษ์พัฒน์

ณ ศาลา 4 ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต