ข่าวสารและกิจกรรม

กองทัพบกขอดูแลประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิต

กองทัพบกขอดูแลประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิต โดยให้ฌาปนสถานของ ทบ.ได้แก่

1. วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

2. วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร รามอินทรา เขตบางเขน

3. วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด

ทำการฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโควิด19 ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.02-2705685-9 ตลอด24 ชม.