ข่าวสารและกิจกรรม

กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ดำเนินการฌาปนกิจศพ ผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 7 มิ.ย.64 กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ดำเนินการฌาปนกิจศพ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ( ศพที่ 126 ) ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร