ข่าวสารและกิจกรรม

กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ดำเนินการฌาปนกิจศพ ผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 8 มิ.ย.64 กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ดำเนินการฌาปนกิจศพ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ( ศพที่ 133 ) ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร