ข่าวสารและกิจกรรม

มูลนิธิร่วมกตัญญู โดยคุณบิณฑ์  บรรลือฤทธิ์ และคณะนำหีบศพมาบริจาค จำนวน 60 หีบ

วันที่ 10 มิ.ย. 64 มูลนิธิร่วมกตัญญู โดยคุณบิณฑ์  บรรลือฤทธิ์ และคณะนำหีบศพมาบริจาค จำนวน 60 หีบ

โดยมี พล.ต. ธวัชชัย ศิริปรุ ที่ปรึกษา สก.ทบ.เป็นผู้แทน ในการรับมอบ เพื่อใช้ในการบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19 ณ กฌป.สก.ทบ.