ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท กรีน อินเตอร์เนชันแนล คอมเมิร์ซ จํากัด บริจาคถุงมือยางให้ฌาปนสถาน ทบ.

วันที่ 15 มิ.ย.64 บริษัท กรีน อินเตอร์เนชันแนล คอมเมิร์ซ จํากัด บริจาคถุงมือยางให้ฌาปนสถาน ทบ. เพื่อสนับสนุนฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิต

จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  จำนวน 100 กล่อง โดยมี พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ กฌป.สก.ทบ.เป็นผู้รับมอบ