ข่าวสารและกิจกรรม

ร้านประธานเจี่ยล้งเส็ง บริจาคหีบศพให้กับฌาปนสถาน ทบ.

วันที่ 15 ก.ค. 64 ร้านประธานเจี่ยล้งเส็ง บริจาคหีบศพให้กับฌาปนสถาน ทบ. เพื่อใช้ในการฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 10 หีบ