ข่าวสารและกิจกรรม

คุณจุติพร หนูปลอด บริจาคหีบศพให้กับฌาปนสถาน ทบ.

วันที่ 17 ก.ค. 64 คุณจุติพร หนูปลอด บริจาคหีบศพให้กับฌาปนสถาน ทบ. เพื่อใช้ในการฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 8 หีบ