ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ.ได้มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้กับกำลังพล

วันที่ 8 ก.ย. 64 พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ.ได้มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้กับกำลังพล

กองการฌาปนกิจกรมสวัสดิการทหารบก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและลดภาระค่าใช้จ่าย