ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ. ได้นำกำลังพลเข้ารับฟังโอวาทจาก จก.สก.ทบ. (ผ่านระบบ Zoom) เนื่องในวันสถาปนา สก.ทบ.

วันที่ 14 ก.ย.64 กฌป.สก.ทบ. ได้นำกำลังพลเข้ารับฟังโอวาทจาก จก.สก.ทบ. (ผ่านระบบ Zoom) เนื่องในวันสถาปนา สก.ทบ.

ครบรอบปีที่ 73 ณ ห้องอัมพรพิสิฏฐ์ กฌป.สก.ทบ.