ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจกรมสวัสดิการทหารบกเป็นประธานประชุมเพลิงศพ

วันที่ 14 ก.ย. 64 พ.อ.เชฏฐ กิจวัฒนา ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจกรมสวัสดิการทหารบกเป็นประธานประชุมเพลิงศพ

และมอบเงินสวัสดิการ ศพนายบุตรดา เสนานุช บิดานายหนึ่ง เสนานุช พนักงานรายวัน ฌาปนสถานกองทัพบกวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร