ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบเงินรางวัลสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 15 ก.ย.64 พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบเงินรางวัลสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ

ให้กับกำลังพล กฌป.สก.ทบ. ที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม กฌป.