ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. ได้มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ กรณีบิดากำลังพลเสียชีวิต

วันที่ 17 ก.ย.64 พ.อ. เชฏฐ  กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. ได้มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ กรณีบิดากำลังพลเสียชีวิต

ให้กับ น.ส.สุดารัตน์  จันทะเสน พนักงานการเงินและบัญชี กฌป.สก.ทบ. ณ ห้องประชุม กฌป.สก.ทบ.